Firmade likvideerimine

Paratamatult tuleb ette olukordi, kus ühel hetkel on vaja ettevõtte tegevus lõpetada. Põhjused ettevõtte likvideerimiseks võivad olla erinevad:

 • muutunud turusituatsioon või ebaõnnestunud äriplaan;
 • vastuolud omanike vahel;
 • probleemid raamatupidamisega;
 • maksuvõlad või muud makseraskused;
 • esitamata aruanded või deklaratsioonid.

Amador Likvideerimiskeskus on õigusbüroo, mis pakub Sulle eksperdi tasemel mittevajalikuks osutunud ettevõtte likvideerimisega seotud teenuseid. Pakume ainult ennast praktikas tõestanud lahendusi!

Ma räägin nüüd Sulle, kuidas me firmasid likvideerime. Meil on sellel alal väga pikk kogemus. Põhilisteks lahendusvariantideks on klassikaline likvideerimismenetlus, firma müük ning pankrotimenetlus.

Firmade likvideerimine

Klassikaline likvideerimismenetlus

Tegemist on kõige korrektsema lahendusega. Võlgasid ei tohi olla ning raamatupidamine peab olema korras. Võimalik on ka raamatupidamise korrastamine meie poolt. Likvideerimismenetluse puhul on tegemist protsessiga, mis kestab ca 8 kuud ning lõpeb firma äriregistrist kustutamisega. Firma müüki klassikalise likvideerimismenetluse puhul reeglina ei toimu. Juhatuse liikmed kustutatakse koheselt äriregistrist ning Likvideerimiskeskuse jurist määratakse likvideerijaks.

Firma müük

Firma müük koos registriandmete muutmise ja ka likvideerimisega on kõige lihtsam ja kiirem viis firmast vabanemiseks!

Firma müügi puhul me teeme Sinu jaoks ära järgmised asjad:

 • Osanike vahetus
 • Juhatuse liikmete vahetus
 • Aadressi muutmine
 • Sidevahendite muutmine
 • Tegelike kasusaajate muutmine
 • Vajaduse korral ärinime ja põhikirja muutmine

Kui osaniku osal on peal kohtutäituri keelumärge, siis see osanik enne kohtutäituriga asjade klattimist oma osalust müüa ei saa. Aga sellisel juhul me saame ikkagi ära teha kõige olulisema, milleks on juhatuse liikmete vahetus ning kontaktide muutmine. Ka tegelikke kasusaajaid on siin võimalik muuta.

Pankrotimenetlus

Kui äriühingul on võlad ning maksejõuetus on püsiva iseloomuga, on juhatus kohustatud esitama kohtule pankrotiavalduse. Me koostame Sulle vajaduse korral pankrotiavalduse ning esindame Sind pankrotimenetluses kohtus ja asjaajamises pankrotihalduriga. Pankrotimenetluse puhul peab raamatupidamine olema korras. Võlad peavad olema suuremad kui reaalselt olemasolevad varad.  Soovitav on, et registrikaardil ei oleks märget “Asutatud sissemakset tegemata”ning et sissemakstud osakapital oleks vähemalt 2500 eurot. Vastasel korral võib pankrotihaldur esitada nõude osaniku vastu. Pankroti kuulutab välja kohus, võlgnik ise ei saa pankrotti välja kuulutada. Sageli lõpeb menetlus raugemise tõttu pankrotti välja kuulutamata. Pankrotimenetluse jaoks tuleks meile esitada järgmised dokumendid: Viimane majandusaasta aruanne, värske bilanss ja kasumiaruanne, varade ja võlgade nimekirjad ning seletuskirja mustand maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta.

Likvideerimiskeskuse teenust kasutades toimub ettevõtte lõpetamine kliendi jaoks parimal ja valutumal viisil. Ning seda hea hinnaga. Meie märksõnadeks on kindlus, kiirus, lihtsus, kvaliteet, kogemused ja klientidest hoolimine. Likvideerimiskeskuses tegeleb Sinu probleemidega magistrikraadile vastava haridusega jurist. Pakume oma klientidele likvideerimisteenuseid alates aastast 1994.

Ettevõtte likvideerimise läbiviimiseks võta Likvideerimiskeskusega ühendust kas otse meie kodulehelt, meili teel või telefoni teel. Vajaduse korral broneeri aeg tasuta nõustamisele.

Kuidas saame aidata?

reCAPTCHA is required.