Likvideerimiskeskus OÜ aitab kiiresti ja korrektselt vormistada kõik firma andmeid puudutavad muudatused äriregistris. Järgmiste muudatuste registreerimine äriregistris on kohustuslik:

 • Aadressi muutmine.
 • Ärinime muutmine.
 • Põhikirja muutmine.
 • Osa- või aktsiakapitali suurendamine või vähendamine.
 • Muudatused omanikeringis.
 • Muudatused juhatuse koosseisus.
 • Muudatused nõukogu koosseisus.
 • Audiitori valimine või vahetamine.
 • Prokuristi valimine.
 • Sidevahendite muutumine.
 • Ümberkujundamine, ühinemine, jagunemine, likvideerimine.
 • Kohustuslikust reservkapitalist loobumine.
 • Tegelike kasusaajatete muutmine.

Andmete muudatusteks Äriregistris vajalikud andmed saab saata siit!

reCAPTCHA is required.