Muudatused äriregistrisAmador Likvideerimiskeskus aitab kiiresti ja korrektselt vormistada kõik firma andmeid puudutavad muudatused äriregistris. Järgmiste muudatuste registreerimine äriregistris on kohustuslik:

 • Aadressi muutmine.
 • Ärinime muutmine.
 • Põhikirja muutmine.
 • Osa- või aktsiakapitali suurendamine või vähendamine.
 • Muudatused omanikeringis.
 • Muudatused juhatuse koosseisus.
 • Muudatused nõukogu koosseisus.
 • Audiitori valimine või vahetamine.
 • Prokuristi valimine.
 • Sidevahendite muutumine.
 • Ümberkujundamine, ühinemine, jagunemine, likvideerimine.
 • Kohustuslikust reservkapitalist loobumine.
 • Tegelike kasusaajatete muutmine.

MÕNED TEENUSTE HINNAD:

 • Aadressi muutmine ilma põhikirja muutmata:  50 EUR
 • Juhatuse liikmete, ärinime ja põhikirja muutmine:  alates 80 EUR
 • Kapitali suurendamine või vähendamine:  alates 140 EUR
 • Omanikevahetus ilma muudatusteta B-kaardil:  alates 150 EUR
 • Omanikevahetus koos muudatustega B-kaardil:  alates 180 EUR
 • Ümberkujundamine teist liiki äriühinguks:  alates 350 EUR

Hinnad ei sisalda riigilõivu ning vajaduse korral notari tasu. Lõplik hind sõltub töömahust ja keerukusest, osapoolte arvust ning notari osavõtu puhul notari tasust.

Muudatused omanikeringis tuleb reeglina vormistada notari kaudu. Notariaalse tehingu ettevalmistamiseks on vaja meile esitada järgmised andmed ja dokumendid:

 1.  Firma nimi ja registrikood.
 2.  Osanike nimed koos osade jaotusega.
 3.  Tehinguosaliste isikuandmed: nimed, isiku- või registrikoodid, täpsed aadressid.
 4. Müüjate perekonnaseisud praegu ning osanikuks saamise ajal. Kui müüdav osa kuulub abieluvara hulka, siis ka abikaasa andmed.
 5.  Milline on müügihind?
 6.  Kes maksab notari tasu?

Abikaasa (endise abikaasa) nõusolekut ei ole vaja, kui müüdav osa on omandatud enne abiellumist või kui abikaasade vahel on sõlmitud notariaalne ühisvara jagamise leping või kui vara on jagatud kohtuotsusega.

Kuidas saame aidata?

reCAPTCHA is required.