Mis on kaubamärk?

Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupu või teenuseid teise isiku (konkurendi) samaliigilistest kaupadest ja teenustest.

Kaubamärgiks võib olla: sõna või sõnad; kujutised; sõna või sõnade ja kujutise kombinatsioon; tähtede kombinatsioon; numbri ja tähe (tähtede) kombinatsioon; etikett; ärinimi jms.

Kaubamärk registreeritakse konkreetsetes kaubaklassides, s.o. konkreetsete kaupade või teenuste osas.

Miks on kasulik registreerida kaubamärk?

Kaubamärgi registreerimise kasuks räägivad eeskätt järgmised asjaolud:

  •   Kaubamärk (rahvakeeles bränd) näitab soliidsust ning tõstab tarbija silmis Sinu  kaupade või teenuste usaldusväärsust
  •   Kaubamärgi olemasolu aitab ära hoida olukorda, kus konkurent hakkab sama nime all  pakkuma samu kaupu või teenuseid
  •   Kui soovitud ärinimi äriregistris läbi ei lähe, siis enamasti on võimalik see nimi registreerida kaubamärgina. Kui ärinimi peab üldjuhul erinema varem registreeritud ärinimedest vähemalt kahe tähe osas, siis kaubamärgi registreerimisel sellist piirangut  pole. Paljud tuntud firmad on äriregistris registreeritud ühe nime all, tegelikult teame me neid aga hoopis teise nime järgi – s.t. igapäevaselt kasutatakse oma kaupade või teenuste reklaamimisel ning müümisel mitte ärinime, vaid kaubamärki

Registreerimata kaubamärk ei anna selle kasutajale mingeid õigusi (ei saa takistada konkurente kasutamast sama kaubamärki). Õigus kaubamärgi suhtes hakkab kehtima registreerimistaotluse esitamise kuupäevast ja kehtib 10 aastat registreeringu tegemise kuupäevast. Hiljem võib kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaega loomulikult pikendada.

Palju maksab kaubamärgi registreerimine?

Kaubamärgi registreerimise hind sõltub sellest, mitmes kaubaklassis soovitakse kaubamärk kaitsta. Kaubaklasse on kokku 45, neist 34 on kaupade klassid ning 11 on teenuste klassid. Kaupade klassidesse kuulub üksnes tootmistegevus. Kaupade müük läheb teenuste alla.

Kaubamärgi registreerimine ühes kaubaklassis maksab 450 EUR. Iga järgneva kaubaklassi pealt lisandub 100 EUR.

Hind sisaldab kaubamärgi registreerimisega seonduvat konsultatsiooni, kaubamärgi registreerimise taotluse koostamist ning esitamist Patendiametile, kliendi esindamist Patendiametis ning riigilõive.

Kaubamärgi registreerimiseks vajalikud andmed saab saata siit!

reCAPTCHA is required.